• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Makroekonomia: produkcja, dochód i wydatki.

Niemało osób bezbłędnie wie co to są media. Jednak czego tak naprawdę dostarczają nam media? Czy informacje i wydarzenia są zawsze prezentowane dokładnie a informacje sprawdzone. Skąd możemy wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są różnego rodzaju środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne oraz środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się z reguły z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne najczęściej oraz utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, jednakowoż także z reklam. Media dzielimy również na prasę, radio i telewizję a też witryny rodzaju ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy też na nowe media i stare środki masowego przekazu. Nie każdy też zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas wpływają. Nieraz to na podstawie mediów oraz wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają ogromny wpływ na nas, odbiorców. I często to wykorzystują. Zatem kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Przejrzyj

2. Przeglądaj

Rynek obligacji a rynek akcji: porównanie inwestycji.

Categories: Biznes

Comments are closed.